Tobias Björck, koordinator för ASSAR.

Fem snabba frågor om ASSAR

Tobias Björck är koordinator för ASSAR Industrial Innovation Arena. Vi ställde fem snabba frågor till honom för att få veta lite mer om hans syn på verksamhetens möjligheter.

Vad är egentligen nyttan med ASSAR?

Nyttan med ASSAR, rent konkret, är att vi kommer att tillgängliggöra ny teknik och forskning för människor i tillverkningsindustrin på ett sätt vi inte haft möjlighet till förut. Genom initiativet kraftsamlar vi tillsammans för att stärka vår gemensamma konkurrenskraft i Skaraborg med fokus på industriell utveckling, forskning, innovation och utbildning.

Med ASSAR kan vi positionera Skövde och Skaraborg både nationellt och internationellt inom ett antal teknikområden där vi redan idag är duktiga. Vi vill också bidra till att öka intresset för teknik och forskning, vi vill effektivt kunna dela och överföra kunskap mellan akademi och näringsliv och vi vill öka utbytet av erfarenhet mellan företag. Med de fem initiativtagarna till ASSAR i ryggen är vi en stark samverkanspart på en internationell arena till andra forsknings- och utvecklingsnoder, vilket ger oss förutsättningar att skapa världsledande tillverkningsindustri.

Vem är ASSAR till för?

Jag vill påstå att ASSAR är till för alla som har något intresse av tillverkande industri och produktionsfrågor. Målgrupperna är flera, störst fokus är det på små och medelstora företag inom teknik och tillverkningsindustri.

Varför kan jag som småföretagare få ut av ASSAR?

Du kan låta dig inspireras genom ett besök i en spännande miljö och bekanta dig med ny teknik, nya människor och den forskning som bedrivs – eller så kan du delta på seminarium. Målet är att ge små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin en unik möjlighet att stärka sin konkurrenskraft. Det kan du som småföretagare göra genom de erbjudanden miljön tillhandahåller. Det handlar mycket om att bygga ny kunskap och öka utvecklingstakten i ditt företag.

Vad sker i verksamheten den närmaste tiden?

ASSAR har en godkänd driftfinansiering över tre år och det ger oss mycket goda förutsättningar att genomföra aktiviteter och coacha företag i sin utvecklingsresa med start i de aktiviteter som ska genomföras. Vi kommer att genomföra aktiviteter inom områden som Människa och robot-samarbete, automationsutveckling och den digitala fabriken.

Vad är ditt hetaste tips i den fysiska utvecklingsmiljön – vad ska man inte missa?

Jag vill säga Forskningsdemonstratorerna, Collaborative Robot och Material ConneXion är intressant liksom hela miljön är inspirerande. Som företagare ska man inte missa möjligheten att vara aktiv, mötas och samverka i miljön och ta del av innehållet för sin egen utveckling.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin