Vad är ASSAR?

ASSAR är en mötesplats där du som arbetar inom tillverkningsindustri och teknikföretag kan hitta relevanta kontakter. Här kan du ta del av aktiviteter som stärker ditt företag och samtidigt bidra in med det ditt företag är bra på. I den fysiska miljön för ASSAR har du möjlighet att kika på ny teknik, ny forskning och nya lösningar för industrin. Välkommen!

 

Vision

Vår vision är att skapa världsledande industri.

Mission

I mötet skapar näringsliv och akademi ny kunskap och industrinytta genom forskning, utbildning och samverkan.

Hållbarhet

Innovationer och tillgång till kompetens är en förutsättning för en hållbar industri.

Öppenhet

Vi erbjuder en öppen arena där idéer och människor möts och utvecklas.

Projekt & målsättning

Projektet ASSAR har som mål att etablera en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretagen i Skaraborgsregionen. Projektet möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Skövde kommun.

Initiativtagare till Innovationsarenan

Initiativtagare till ASSAR Industrial Innovation Arena är Science Park Skövde AB, Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Volvo Car Corporation, Volvokoncernen och Aurobay.

Kontakt

Organisation & struktur

ASSAR är en samverkansplattform där de fem initiativtagarnas verksamheter möts. Plattformens organisation och struktur skapar ett effektivt arbetssätt för verksamhetens mål och en fysisk utvecklingsmiljö för samproduktion, utveckling och etableringar av nya företag.

Namnet ASSAR

Assar Gabrielsson var en svensk industrialist och initiativtagare till fordonsföretaget AB Volvo. ASSAR Industrial Innovation Arena är en hyllning till Assar Gabrielsson, men namnet ASSARs etymologi är också av vikt; namnet kommer från engelskans ANSWER och betyder ”Den som ger svar”.