Nätverk för utbyte och utveckling

Inom ASSAR finns ett antal nätverk med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling för dig som jobbar i industrin. Nätverken är i dagsläget:

Produktionstekniska nätverket
Robotnätverket
Produktutvecklingsnätverket
Nätverket VD/omvärld
Nätverket för kvinnor i industrin
Affärssystemnätverket

Du hittar nätverkens aktiviteter under fliken Aktiviteter.


Exempel: Produktutvecklingsnätverket

Kontakt för nätverket: Christian Bergman, IDC West Sweden AB

Christian Bergman, kontaktperson för Produktionsutvecklingsnätverket.

Vem vänder sig nätverket till?

Vi riktar oss främst till små och medelstora företag som jobbar med produktutveckling och som vill utveckla sitt arbete inom ekologisk hållbarhet. Är ditt företag av större storlek eller ingår i en större koncern är även du välkomna att delta, ju större blandning vi blir ger mer värdefullt erfarenhetsutbyte.

Vilka effekter ska nätverket ge?

Vår förhoppning är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg. Vi kommer bidra till kompetensutveckling och bilda ett kontaktnät där man kan få hjälp och stöttning av andra. Att träffas på riktigt emellanåt stärker samverkan i gruppen och vi vill göra trevliga och inspirerande träffar.

Hur ger nätverket nytta till ett litet/medelstort tillverkande industriföretag?

Vi blir starkare tillsammans! Genom att utbyta erfarenheter och tips, och inspireras av arbetssätt inom olika branscher kan man få nya idéer, effektivare produktutveckling, minska spill och lösa upp knutar lättare.

Intresserad av att vara med?

Kontakta Christian Bergman på christian.bergman@idcab.se.