Nätverk för utbyte och utveckling

Inom ASSAR finns ett antal nätverk med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling för dig som jobbar i industrin. Nätverken är i dagsläget:

Produktionstekniskt strategiskt nätverk
Här är du med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska yrken i Skaraborg. Nätverket drivs genom ASSAR och är till för tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde, forskare och studenter.

Robotnätverk
Nätverket har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Nätverket är till för dig inom teknik- och tillverkningsföretagen i Skaraborg och träffarna varvas med seminarier och workshops.

Produktutvecklingsnätverk
Drivs i samverkan med Material ConneXion Skövde och riktar sig till både små, medelstora och stora företag som jobbar med produktutveckling. Syftet med nätverket är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg.

Nätverket VD/omvärld
Deltagarna träffas för att ge och få signaler, erfarenheter och omvärldsbevakning. Nätverket VD/Omvärld är för dig som är VD inom den tillverkande industrin i Skaraborg.

Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch
Drivs  i syfte att attrahera fler kvinnor till industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar.

Nätverk affärssystem
För dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Under träffarna får du möjlighet att utbyta erfarenhet och dra lärdom av varandra och andra Monitorkunniga när det kommer till operativ verksamhet i Monitor.

Nätverk för underhåll och driftsäkerhet
Drivs i syfte att dela kunskap och erfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Nätverket vänder sig till dig som tar dig an alla de tekniska utmaningar som kan uppstå i drift inom teknik- och tillverkningsföretagen i Skaraborg.

Nätverket för virtuell driftsättning
Ett nätverk för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Målet är att få med fler intergratörer i nätverket och sprida nyttan av tekniken till fler.

Du hittar nätverkens aktiviteter under fliken Aktiviteter.


Exempel: Produktutvecklingsnätverket

Kontakt för nätverket: Christian Bergman, IDC West Sweden AB

Christian Bergman, kontaktperson för Produktionsutvecklingsnätverket.

Vem vänder sig nätverket till?

Vi riktar oss främst till små och medelstora företag som jobbar med produktutveckling och som vill utveckla sitt arbete inom ekologisk hållbarhet. Är ditt företag av större storlek eller ingår i en större koncern är även du välkomna att delta, ju större blandning vi blir ger mer värdefullt erfarenhetsutbyte.

Vilka effekter ska nätverket ge?

Vår förhoppning är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg. Vi kommer bidra till kompetensutveckling och bilda ett kontaktnät där man kan få hjälp och stöttning av andra. Att träffas på riktigt emellanåt stärker samverkan i gruppen och vi vill göra trevliga och inspirerande träffar.

Hur ger nätverket nytta till ett litet/medelstort tillverkande industriföretag?

Vi blir starkare tillsammans! Genom att utbyta erfarenheter och tips, och inspireras av arbetssätt inom olika branscher kan man få nya idéer, effektivare produktutveckling, minska spill och lösa upp knutar lättare.

Intresserad av att vara med?

Kontakta Christian Bergman på christian.bergman@idcab.se.