Nätverk för utbyte och utveckling

Ett nätverk är ett uppbyggt kontaktnät med människor som har samma mål och problemställning. Inom ASSAR finns flera nätverk som du som är verksam inom industrin idag kan vara med i.

Syftet med nätverken är att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling. Du hittar nätverkens aktiviteter under fliken Aktiviteter.

Här kan du läsa mer om våra nätverk och hitta kontaktpersoner:

Produktionstekniskt strategiskt nätverk

Här är du med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska yrken i Skaraborg. Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR och är till för tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde, forskare och studenter.

Robotnätverk

Nätverket har som mål att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Nätverket är till för dig inom teknik- och tillverkningsföretagen i Skaraborg och träffarna varvas med seminarier och workshops.

Produktutvecklingsnätverk

Drivs av IDC genom projektet ASSAR och riktar sig till både små, medelstora och stora företag som jobbar med produktutveckling. Syftet med nätverket är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg.

Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Drivs  i syfte att få en större mångfald i industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar.

Nätverket VD/Omvärld

Deltagarna träffas för att ge och få signaler, erfarenheter och omvärldsbevakning. Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR och är till för dig som är VD inom den tillverkande industrin i Skaraborg.

Nätverk affärssystem

För dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Under träffarna får du möjlighet att utbyta erfarenhet och dra lärdom av varandra och andra Monitorkunniga när det kommer till operativ verksamhet i Monitor. Nätverket drivs av IDC genom projektet ASSAR.

Nätverk för underhåll och driftsäkerhet

Drivs i syfte att dela kunskap och erfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Nätverket vänder sig till dig som tar dig an alla de tekniska utmaningar som kan uppstå i drift inom teknik- och tillverkningsföretagen i Skaraborg.

Nätverk för virtuell driftsättning

Ett nätverk för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Målet är att få med fler integratörer i nätverket och sprida nyttan av tekniken till fler.