ASSARs nätverk stärker industrin

Ett nätverk är ett uppbyggt kontaktnät med människor som har samma mål och problemställning. Inom ASSAR finns flera nätverk som du som är verksam inom industrin idag kan vara med i. Syftet med nätverken är att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling.

Möt representanter från några av våra olika nätverk i en film som berättar mer om vad de får ut av att vara med i ett nätverk. I filmen möter du Helena Rahm Juhlin, student vid Högskolan i Skövde, Jan Kristofferson, Prodma, Jenny Johansson Hägg, Volvo Group, Jan Adolfsson, Furhoffs, Mikel Ayani, Simumatik, Stefan Berntsson, Volvo Group och Janette Leinonen, AFRY.

Vad finns det för nätverk inom ASSAR?

Inom ASSAR finns i dagsläget Produktionstekniskt strategiskt nätverk, Robotnätverket, Produktutvecklingsnätverket, Nätverket VD/omvärld, Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch, Nätverk affärssystem, Nätverk för underhåll och driftsäkerhet och Nätverket för virtuell driftsättning. De flesta av nätverken drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR.

Vem kan gå med i ASSARs nätverk?

Alla som är på något sätt är verksamma inom industrin i Skaraborg idag är välkomna till ASSARs nätverk. Oavsett om du är tekniker, ingenjör, utvecklingschef, ledare, student på Högskolan i Skövde, forskare eller student på YH-utbildning. Under Nätverk kan du läsa mer om de olika nätverken som finns att delta i.

Vad får man ut av att nätverka?

Vår förhoppning och målsättning är att nätverken ska stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften inom olika områden bland industriföretagen i Skaraborg. ASSAR har som uppdrag att bidra till kompetensutveckling och nätverken är ett sätt att bilda kontaktnät där man kan få hjälp och stöttning av andra. Att träffas på riktigt eller digitalt emellanåt stärker samverkan och kunskapsutbyte.

Är du osäker på vilket nätverk som passar dig?

Kontakta Tobias Björck, tobias.bjorck@idcab.se, 0500 – 50 25 14

HITTA RÄTT NÄTVERK FÖR DIG!
Dela nyheten
twitter facebook linkedin