Designingenjörsstudenter visade upp nya smarta produkter

Under onsdagen visade designingenjörsstudenterna upp sina examensarbeten. Alla har tagit fram prototyper till nya, smarta produkter i samarbete med olika företag inom vitt skilda branscher. Alltifrån reskit och förpackning för schampo – till en snabbkoppling som kan användas för att kyla serverhallar.

De senaste 20 veckorna har sistaårsstudenterna som läser Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde jobbat med sina respektive projekt.
– Examensarbetet ställer krav på studenterna så till vida att jag som kursansvarig står för ramverket, men det är studenterna själva som kommer på, och fullföljer en idé. Tanken är att de under resans gång ska lära sig att projektplanera, samverka, och landa i en prototyp som de också kan visa upp och berätta om, säger Dan Högberg, kursansvarig och professor i integrerad produktutveckling, och fortsätter:
– Alla studenters arbeten som vi visar upp håller hög och jämn kvalitet, och kommer också komma till nytta för de samarbetsföretag som varit involverade, det är jag övertygad om.

Ny snabbkoppling till serverhallar

Två av studenterna som nu slutför sitt examensarbete är Louise Karlsson och Alexander Sjöberg. De har, i samverkan med Skövdeföretaget Cejn, tagit fram en snabbkoppling som ska hjälpa till att hålla kylan nere i stora datacenter, där IT-utrustningen inte får överhettas.
– Vi har bytt material från aluminium till plast, vilket sänker kostnaden. Vi har också gjort kopplingen mer användarvänlig. Tidigare bestod den av många olika delar. Nu är det bara två delar, som snabbt går att ta isär, berättar Alexander Sjöberg.
Och att prototypen har potential att komma till stor nytta råder ingen tvekan om.
– Snabbkopplingar av den här typen kan finnas i 100 000-tals i stora serverhallar, och gör stor nytta framförallt i länder och områden med varmt klimat. Så bara genom att kostnadseffektivera varje koppling lite grann finns det pengar att spara, säger Louise Karlsson.

Designingenjörsprogrammet
Dela nyheten
twitter facebook linkedin