När det digitala är original och verkligheten en kopia

Kan det digitala vara original och verkligheten en kopia? Det kanske låter som science fiction. Men när det handlar om simuleringar för framtidens sjukvård och industri fungerar det just så. Under tisdagens konferens på Högskolan i Skövde sammanstrålade företrädare från svensk sjukvård och industri samman med forskare inom områdena för att utbyta erfarenheter och diskutera framtidens möjligheter med simuleringar i stort.

Vid Högskolan i Skövde pågår forskningsarbeten relaterat till såväl sjukvård- som industrisektorn där simuleringar med tester och scenarier först skapas, utspelas och optimeras digitalt. För att sedan, när allt är grundligt genomarbetat, göra skillnad på riktigt. I den verkliga kopian.

– Det handlar om att designa och förbättra produktionsprocesser inom industrin och sjukvården. Simuleringar ger också underlag till beslutsfattare för att kunna fatta rätt beslut i ett utvecklingsarbete, berättar Ainhoa Goienetxea, doktorand på institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Skaraborgs innovativa miljöer, som simuleringsprojekten är knutna till, ska öka tillgången till simulering, forskning och demonstratorer för i första hand små- och mellanstora företag, vilket i förlängningen skapar tillväxt och ökad konkurrenskraft i regionen. Projektet bygger på reella behov från näringslivet och den offentliga sektorn och ska stimulera nya innovativa lösningar.

Simuleringar som gör skillnad för patienter

Projektet har vi två spår: Virtual Health (med sjukvårdsfokus) och Virtual Engineering(med industrifokus).

– Vi kan behöva tänka i nya banor för att lösa de utmaningar som finns inom sjukvården. Och då kan simuleringar göra skillnad. Hur kan vi minska väntetider för patienter? Hur bör vi designa en ny akutmottagning? Inom industrin har man, på sina håll, kommit en bit på väg. Och inom sjukvården kan tester i den virtuella miljön göra skillnad för människor som är i behov av vårdinsatser. Så det är väldigt viktigt att satsa på framöver, säger Ainhoa Goienetxea.

Skaraborgs innovativa miljöer finansieras av både privata och offentliga aktörer inom regionen samt EU:s strukturfond. Under hösten väntar nya sammankomster innan projektet sedan avslutas vid årsskiftet. Då med insikter som kommer regionens sjukvård och industri till nytta.

Mer om Skaraborgs Innovativa Miljöer
Dela nyheten
twitter facebook linkedin