Forskare vid Högskolan i Skövde

Ny modell utvecklar underhållsarbetet

Oförutsedda störningar och avbrott i industriell produktion är kostsamma – men ses ofta som en oundviklig del av vardagen. Men genom en ny modell för att arbeta mer systematiskt med underhållsarbete och tidigt uppmärksamma småfel kan antalet stora, kostsamma avbrott, bli färre. Det kan också göra industrierna mer lönsamma.

– Underhållsarbete ska vara som riktigt bra domare; det ska inte märkas. Idag tenderar dock många industrier att ta itu med problem först när de blir akuta och maskinen står still. Och det är kostsamt. Medarbetarna får vänta och i slutändan kan leveranser bli försenade och leverantörer och konsumenter drabbas. Men med hjälp av den modell jag utvecklat hoppas jag bidra till att skapa verktyg som gör det lättare att arbeta proaktivt med underhållsarbete redan innan stora problem uppstår, säger Gary Linnéusson, adjunkt i produktion och automatisering, vid Högskolan i Skövde.

Utmanar kortsiktigt tänkande

Att se effekterna av ett förbyggande, långsiktigt underhållsarbete är inte helt lätt. Men det kan Linnéussons modell, som hans avhandling handlar om, bistå med.
– Framgången får ses över tid. Att pressa produktionen på kort sikt kan vara framgångsrikt ett tag. Men hur ser det ut efter fler år? Har underhållsarbetet blivit lidande kan det sannolikt ha lett till fler oförutsedda stopp som sinkat produktionens hastighet. Min forskning handlar därför, i korthet, om att utmana ekonomiskt kortsiktigt tänkande.
– Jag hoppas att min metod pekar ut riktningen för framtida forskning om hur vi kan utveckla underhållsarbete ytterligare. För det är ett område som behövs. Här finns det resurser, och därmed, pengar att spara för många industrier.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin