En robot som anpassar sig efter människan i produktionen

En kollaborativ robot – vad är det egentligen? Och vad kan man använda den till? Det frågade vi Niklas Land, som under våren byggt upp en testmiljö på ASSAR där han demonstrerar hur nära samarbetet kan bli mellan människa och robot i framtiden.

Niklas Land är forskarassistent på Högskolan i Skövde och har nyss tagit examen från magisterprogrammet Industriell Systemteknik. I sitt examensarbete har han bland annat undersökt intresset och förväntningarna hos bilindustrin i Skövde när det gäller införandet av kollaborativa robotar på industrigolvet.

Vad är en kollaborativ robot?

– För att förklara begreppet kollaborativ robot får man nog först jämföra dem med de robotar som finns i industrin idag. Idag används nästan uteslutande klassiska industrirobotar med kraftiga skyddsbarriärer på ett strikt avgränsat område. En kollaborativ robot kräver däremot inga skyddsbarriärer utan tar hänsyn till människans rörelser och till och med anpassar sig till människan i produktionen, säger Niklas Land.

Vad kan man använda en kollaborativ robot till?

– En kollaborativ robot öppnar upp möjligheterna för ett nära samarbete mellan robot och människa och det ger oss förutsättningar att kombinera människans kvaliteter med robotens kvaliteter. På det sättet kan vi använda det bästa av två världar, säger Niklas Land.

I den fysiska utvecklingsmiljön för ASSAR Industrial Innovation Arena har Niklas Land byggt upp en demonstrator, en typ av testmiljö, som visar hur en kollaborativ robot fungerar i praktiken tillsammans med en människa vid monteringsarbete. Intresset för demonstratorn har varit väldigt stort bland besökare i innovationsmiljön:

– Det är jätteroligt att många visar så stort intresse för demonstratorn. Både lokala och internationella besökare ser väldigt stora möjligheter med den här typen av teknik. Och jag tycker det är stimulerande att få visa rent praktiskt hur ett monteringsmoment kan förbättras med en robot som läser av människan, som ser var den kan bidra in i monteringsprocessen och hur den gör vägval i processen med utgångspunkt i sin programmering, säger Niklas Land.

Vad är nästa steg för dig?

– Nästa steg skulle kunna vara att bygga upp en kopia av en faktisk produktionsmiljö här på ASSAR och anpassa demonstratorn till att fungera när man bygger en riktig motor, till exempel. Annars är nästa steg för mig att fortsätta forska inom området som man kallar ”Digitala Tvillingar” och ”Virtual Commissioning” som handlar just om att skapa testmiljöer som är kopior av riktiga produktionsmiljöer.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin