Kvinna i laboratorium

Människa och robot – en vinnande kombination

Hur kan en robot bli ett väl fungerande verktyg i ett laboratorium? Det undersöker nu Eurofins och Högskolan i Skövde i ett samverkansprojekt.

Ingenjörsinstitutionen vid Högskolan i Skövde samverkar med många olika aktörer. Ett par gånger om året bjuder man in till seminarier för att berätta om vad som händer inom den senaste tekniken, nya forskningsrön och för att inspirera till mer samverkan.

– Det kan handla om att berätta om ny teknik, att få testa på ny mjukvara som vi har tagit fram eller så arrangerar vi längre seminarier där man kan få djupdyka i någon specifik teknik, exempelvis modellering och simulering, säger Magnus Holm, som är lektor vid institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Företaget Eurofins besökte Högskolans seminarium om kollaborativa robotar och har sedan valt att arbeta vidare med Högskolan. En kollaborativ robot är en robot som samarbetar med människan och är konstruerad på ett sätt som gör att det inte behövs något skyddsgaller mellan robot och operatör. Eurofins är ett av världens ledande företag inom livsmedelstestning och har laboratorier bland annat i Lidköping och Jönköping.

– Tillsammans med Eurofins undersöker vi hur en kollaborativ robot kan användas för en adaptiv, mobil och flexibel lösning i deras laboratorium. Vi undersöker också hur tekniker såsom Augmented Reality (AR) och röststyrning kan fungera ihop med robotar, säger Magnus Holm.

Robotar för repetitiva arbetsuppgifter

En robot är bra på att utföra monotona och repetitiva arbetsuppgifter som i förlängningen kan ge arbetsskador om människor utför dem. Dessutom är en robot mycket bra på att utföra arbetet likadant varje gång. Ur kvalitetssynpunkt är det en viktig egenskap såväl i ett laboratorium som i ett produktionssystem.

– Att samarbeta med Högskolan i Skövde ger oss som företag möjlighet att få tillgång till spetskompetens samtidigt som vi får nya ögon på vår verksamhet. För oss är det viktigt att hitta intressanta samarbeten som berör såväl grundutbildning som forskning, detta för att utveckla såväl vår nuvarande situation men också utforska var vi vill vara om 5 år, säger Mattias Karlsson, verksamhetsutvecklare på Eurofins Food and Feed Testing Sweden AB.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin