ASSAR – ett sätt att öka konkurrenskraften

Framtidens industri står inför flera utmaningar. Kraven på produktionsutveckling, kompetens, kunskap och innovation växer i snabb takt. För att möta de globala trenderna och utmaningarna har ASSAR vuxit fram; en arena som stödjer den tillverkande industrin genom utbildning, innovationsstöd, forskning och teknikutveckling – delar som bidrar till en ökad konkurrenskraft och attraktivitet både för företag, samhälle och region.

Utbildning

Vid Högskolan i Skövde finns flera olika ingenjörsutbildningar med stark koppling till näringslivet. Om du saknar behörighet kan du läsa ett tekniskt basprogram som öppnar upp många möjligheter att studera vidare. Under fliken Aktiviteter hittar du de utbildningar som erbjuds inom ramen för ASSAR.

Ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Skövde

Forskning & utveckling

Genom att samverka i ett utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt skapar vi tillsammans industrinytta. Hur kan det gå till för mig som företagare? ASSAR kan ge dig stöd i form av metoder och rutiner som hjälper dig initiera, driva och genomföra ett projekt.

Jag vill veta mer!

Innovation & industrialisering

ASSAR förstärker det befintliga innovationsstödsystemet i Skaraborgsregionen gentemot små och medelstora företag inom tillverkande industri.  Kontakta oss om du vill veta mer om innovationsstöd och industrialisering.

Jag vill veta mer!

Starta företag

Bär du på en idé? Och är nyfiken på att starta företag? Då ska du kontakta Science Park Skövdes Inkubator – en snabbare väg från idé till marknad. Som entreprenör i vår inkubator coachas du genom en affärsutvecklingsprocess, vilket ökar dina chanser att lyckas med ditt företag.

Jag vill veta mer

Demonstratorer

Högskolan i Skövde utvecklar demonstrationsmiljöer där nya idéer och forskningsresultat kan omsättas i praktiken. Demonstratorerna är ett verktyg för att sprida resultat, skapa inspiration och ökad förståelse för vad vi kan åstadkomma tillsammans. Boka gärna in en tid och kom och inspireras i ASSARs expoyta.

Våra demonstratorer

Teknikområden

ASSAR fokuserar på sju teknikområden som tillsammans möter de globala utmaningarna. De sju teknikområdena är produktutveckling, automationsutveckling, tillverkningsprocesser, logistik, människan i produktionen, elektromobilitet samt innovations- och teknikutveckling.

Våra teknikområden