ASSAR – ett sätt att öka konkurrenskraften

Framtidens industri står inför flera utmaningar. Kraven på produktionsutveckling, kompetens, kunskap och innovation växer i snabb takt. För att möta de globala trenderna och utmaningarna har ASSAR vuxit fram; en arena som stödjer den tillverkande industrin genom utbildning, innovationsstöd, forskning och teknikutveckling. Här kan du ta del av seminarier, workshops, olika nätverk, se forskning i praktiken, få hjälp att starta företag och mycket mer.

Nätverk

Inom ASSAR finns ett antal nätverk med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling för dig som jobbar i industrin. Bland annat finns produktionstekniska nätverket, robotnätverket, produktionsutvecklings-nätverket och nätverket VD/omvärld. Kontakta oss gärna för mer information; du hittar nätverkens aktiviteter under fliken Aktiviteter.

MER OM ASSARS NÄTVERK

Demonstratorer

Högskolan i Skövde utvecklar demonstrationsmiljöer där nya idéer och forskningsresultat kan omsättas i praktiken. Demonstratorerna är ett verktyg för att sprida resultat, skapa inspiration och ökad förståelse för vad vi kan åstadkomma tillsammans. Boka gärna in en tid för en visning och kom och inspireras i ASSARs expoyta.

Våra demonstratorer

Forskning & utveckling

Genom att samverka i ett utvecklingsprojekt eller forskningsprojekt skapar vi tillsammans industrinytta. Hur kan det gå till för mig som företagare? ASSAR kan ge dig stöd i form av relevanta kontakter med forskare, samt metoder och rutiner som hjälper dig initiera, driva och genomföra ett projekt.

Hur kan det gå till rent konkret?

Coachning, innovation och utvecklingsarbete

ASSAR förstärker det befintliga innovationsstödsystemet i Skaraborgsregionen gentemot små och medelstora företag inom tillverkande industri. Det kan exempelvis handla om implementeringsarbete efter ett exjobb.

Det här vill jag läsa mer om!

Starta företag

Bär du på en idé? Och är nyfiken på att starta företag? Då ska du kontakta Science Park Skövdes Inkubator – en snabbare väg från idé till marknad. Som entreprenör i vår inkubator coachas du genom en affärsutvecklingsprocess, vilket ökar dina chanser att lyckas med ditt företag.

Läs om ett konkret exempel

Utbildning

Vid Högskolan i Skövde finns flera olika ingenjörsutbildningar med stark koppling till näringslivet. Om du saknar behörighet kan du läsa ett tekniskt basprogram som öppnar upp många möjligheter att studera vidare. Under fliken Aktiviteter hittar du de utbildningar som erbjuds inom ramen för ASSAR.

Ingenjörsutbildningar vid Högskolan i Skövde