Människa-robot-interaktion med virtuella verkligheter

Patrik Gustavsson, doktorand vid Högskolan i Skövde, är nu i slutskedet på sin avhandling där han forskar på kommunikationen mellan en människa och en robot för att underlätta samarbetet mellan dem i monteringstillverkning.

Patrik är doktorand inom företagsforskarskolan IPSI vid Högskolan i Skövde och titeln på hans avhandling är  ”Virtual Reality Platform for design and assessment of Human-Robot Interaction in Assembly Manufacturing”

Den fjärde industriella revolutionen

– Branschen står inför den fjärde industriella revolutionen, där smarta fabriker är en nödvändighet för att möta kundernas krav på individualiserade produkter med ökande volymer. Genom att införa robotar och människor i samma arbetscell kan de två samarbeta genom att låta roboten ta itu med tunga lyft, repetitiva och högt noggranna uppgifter medan människan fokuserar på uppgifter som behöver intelligens, flexibilitet och anpassningsbarhet säger Patrik Gustavsson.

Det övergripande syftet med Patrik Gustavssons forskning har varit att förbättra kommunikationen mellan en människa och en robot för att underlätta samarbete mellan dem i monteringstillverkning. Genom att testa virtuellt kan företag vara helt riskfria och slipper investera i rätt utrustning för att utveckla optimala lösningar för arbetsstationer som involverar både människor och robotar.

Utvlecklat en virtual reality-plattform

Patrik har utvecklat en virtual reality-plattform, och för dem som vill så finns det möjlighet att boka tid för att vid ett senare tillfälle få prova lösningen på ASSAR Industrial Innovation Arena. Intresserad? Hör av dig till Patrik Gustavsson på Högskolan i Skövde.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin