Ny forskning kan leda till snabbare produktutveckling

När en ny produkt ska tas fram finns inte sällan olika krav att uppfylla. Det kan till exempel handla om maxmått, vikt och produktens form. Men det kan vara svårt att optimera det ena kravet – utan att fallera på ett annat. Fram tills nu. För med stöd av Kaveh Amouzgars forskning och modell kan industrier, genom att kombinera virtuella simuleringar och beräkningar, hitta en gyllene medelväg.

Kaveh Amouzgars forskning fokuserar på det tidiga produktionsstadiet, när en produkt ska bli till. Det nya med hans modell är att den tar hänsyn till flera olika mål – samtidigt. Dessutom gör den mer manuella beräkningar automatiska genom något som kallas metamodellering.

Ger gediget underlag utan fysiska prototyper

I Amouzgars modell kan en noga utförd virtuell beräkning från en ingenjör nämligen mångdubbleras automatiskt. Något som kan sätta fingret på otaliga, effektiva alternativ för hur den kommande produkten ska utformas. Mycket snabbt. Och, som bekant: tid är pengar.
– Beslutsfattare kan genom modellen fatta rätt beslut, med bra underlag, snabbt utan att ta fram varken en fysisk prototyp eller utföra fysiska experiment. Så det är kostnadseffektivt på så sätt, säger Kaveh Amouzgar.

Läs avhandlingen
Dela nyheten
twitter facebook linkedin