Produktionstekniska dagen 2022

Torsdagen den 2 juni hölls årets Produktionstekniska dag på ASSAR Industrial Innovation Arena. Tema för i år var ”digital mognad för en hållbar transformation”. Nedan följer ett referat från dagen.

Produktionstekniska dagen arrangeras sedan mer än 10 år tillbaka av IDC West Sweden AB genom produktionstekniska nätverket i samarbete med bland annat Högskolan i Skövde. I år bjöd dagen på en hel rad spännande föreläsningar, information och gott om inspiration. Under dagen delades det också ut priser till årets produktionstekniker och årets produktionstekniska student. Syftet med dagen var att få möjlighet att ta del av den senaste forskningen, nyheter i regionen, ny teknik och inspirerande föreläsningar.

Moderatorer för dagen var Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde och Matias Urenda Moris, universitetslektor vid Uppsala universitet.

Referat från dagen

08:30 Produktionstekniska dagen startar. Fredrik Johansson, IDC West Sweden AB, och ansvarig för PT-nätverk, hälsar alla välkomna, tillsammans med Jerry Olsson Kvalitets & Produktionsteknisk chef på Skandia Elevator, ordförande i PT-nätverk. Fredrik hälsar moderatorerna upp på scenen. Programmet och temat ”digital mognad för en hållbar transformation” presenteras av moderatorerna.

Fredrik Johansson och Jerry Olsson inleder PT-dagen 2022.

08:40 Vad händer i regionen?
Leif Pehrsson, vd IDC West Sweden AB, Mats Jägstam, vd Science Park Skövde och Tehseen Aslam, vicerektor för samverkan, Högskolan i Skövde intar scenen. Trion och ger oss en bild av vad som händer i regionen just nu. Tehseen Aslam berättar om Högskolans kunskapsbyggnad och forskning, Leif Pehrsson från IDC berättar om verksamhetens coachning av industriföretag och Mats Jägstam, Science Park Skövde, berättar om parkens uppdrag att bygga denna typ av miljöer som ASSAR.

– Volymen av bolag som vill jobba in i parken ökar exponentiellt, och det skapar en miljö av företag som hjälper varandra i den här omställningen, och det gör att parken lokalt utvecklas –  Science Park Skövde kommer att fyradubblas inom en snar framtid i och med att Skövde kommun bygger en helt ny stadsdel: Skövde Science City, sa Mats Jägstam.

– Förra året genomförde vi ett projekt, tillsammans med andra industricentrum i väst, för att kartlägga hur betydande industrin är i regionen. Vi har inhämtat en stark röst från industrin tillsammans med politiken i den här kartläggningen. Det vi kom fram till är bland annat att vi vill ha en utveckling i industrin, tillsammans och bygga vidare på den attraktionskraft som finns idag i industrin idag, och vi kommer att göra satsningar i Skaraborg för att fortsätta utveckla vår kompetens, berättade Leif Pehrsson.

– När vi intervjuar industrin märker vi att attrahera kompetens är en kärnfråga, en grundbult för att ni ska kunna vara starkare inför framtiden. Högskolan i Skövde finns till för er; så ni kan stå starka och konkurrenskraftiga för framtiden. För att möta de här behoven har vi på Högskolan tagit fram skräddarsydda kurser för yrkesverksamma som vi kallar för Wiser, sa Tehseen Aslam.

Leif Pehrsson, vd IDC West Sweden AB, Mats Jägstam, vd Science Park Skövde och Tehseen Aslam, vicerektor för samverkan.

09:30 Utveckling Skaraborg – Vad är effekten av en batterifabrik i regionen, hur ser övrig tillväxt ut och vilka trender finns? Business Region Skaraborg intar scenen i form av Alexandra Norlander Tornberg, Coordinator of Investment & Establishment och Peter Yström, Head of Investment & Establishment. Business Region Skaraborg berättar om sin verksamhet och målen framåt, bland annat arbetar man med kompetensomställning, etableringsförfrågningar och talangattraktion.

– I Skaraborg går det snabbt, vi arbetar tillsammans, vi har byggt nya relationer sedan starten och vi arbetar proaktivt med nya etableringar i Skaraborg; och vi vill gärna ha er input i det här arbetet och befintliga företags expansion är det vi arbetar med allra mest, sa Alexandra Norlander Tornberg.
– Vi arbetar fokuserat med de stora internationella etableringarna där man kan producera långsiktigt och på ett hållbart sätt. Sverige och Skaraborg är högaktuellt för etebleringar, det är få som kan erbjuda det som vi kan erbjuda här. Vi kan erbjuda grön energi på ett sätt som är unikt, sa Peter Yström.

Alexandra Norlander Tornberg, Coordinator of Investment & Establishment och Peter Yström, Head of Investment & Establishment, Business Region Skaraborg.

10:30 Digital mognad och digital transformation, Sebastian Schmitz, Senior Manager Industrial Practice vid Industrie 4.0 Maturity Center berättar om möjligheter och utmaningar med digital mognad och transformation. Det finns viktiga aspekter; företag måste följa en stegvis process och digitalisera sin verksamhet, men sen handlar det också om att analysera och interagera med den data man får ut av digitaliseringen.

11:30 Från hårdvara till mjukvara – Skandia Elevator: Vår industriutveckling genom digital transformation och automation samt dess utmaningar och framgång.
Jerry Olsson Kvalitets & Produktionsteknisk chef och Malin Heder Produktchef, Skandia Elevator AB berättar om familjeföretagets digitala transformationsresa. Jerry berättar om dåtid, nutid och framtid och hur framtidens lantbruksperspektiv kommer att se ut.

– Det vi behöver jobba med är det oväntade, wow-faktorer, det som i nuläget är okänt både av oss och kunden. Hur identifierar vi och leder utvecklingen i branschen? Sådana frågor ställer vi oss. Utmaningen är att idag är det en wow-faktor, men imorgon kommer det att vara ett uttalat behov, och sen kommer det att vara ett basbehov, så det gäller att hänga med i svängarna, sa Jerry Olsson.

– Inom produktutvecklingen har vi som mål att vara Europaledande av smart transportutrustning för spannmål, och för att bli det kombinerar vi vår långa erfarenhet med den nya tekniken, IoT. Det gjorde att vi kunde vidareutveckla den digitala spannmålslagringen för att skapa mervärde, och det blev helt nya produktgrupper som föddes ur det. Vi är faktiskt med och ändrar hela vår bransch, sa Malin Heder.

Jerry Olsson Kvalitets & Produktionsteknisk chef och Malin Heder Produktchef, Skandia Elevator AB.

13:00 Prisutdelning: Årets produktionstekniker & Årets automationsstudent

Motivering Årets produktionstekniker

”Vinnaren har på ett positivt och föredömligt sätt höjt flertalet av företagets kompetenser i Skaraborg under 2021. ​Såväl teknisk höjd som produktionseffektivisering samt även ökat produktionskapaciteten hos flera andra företag. Med ett brinnande intresse har vinnaren styrt och realiserat framtagandet av handlingsplaner. Vinnaren har vunnit stort förtroende och tagit in rätt nyckelkompetenser efter den analys som gjorts. För att därefter realisera automationsjobb, produktionstekniska utmaningar och löst företagens olika tekniska behov samt kopplat maskinlinjer för överordnade system.”

Vinnare: Peter Wolak

Motivering Årets automationsstudent

”Vinnaren har kombinerat två områden, som var för sig är högaktuella forsknings- och tillämpningsområden för att effektivisera och förbättra framtidens produktion: simuleringsbaserad flermålsoptimering och metod för tidsberoende ergonomiutvärdering, som i kombination formar något helt nytt, och som möjliggör ett unikt arbetssätt för produktionsingenjörer och ergonomer. Arbetet visar och möjliggör för att ergonomi och produktivitet kan optimeras i en samtidig process, inte i separata och sekventiella processer vilket är det vanliga arbetssättet idag.”

Vinnare: Elia Mora Quiles

Tehseen Aslam, Högskolan i Skövde, Elia Mora Quiles, vinnare årets examensarbete, Peter Wolak, vinnare årets produktionstekniker, Leif Pehrsson, IDC West Sweden AB.

13:20 Strategisk förändring av produktionsverksamhet och strategisk kompetensförsörjning
Tommy Nord Bårring, Logistics Manager på CEJN AB berättade om deras digitala utveckling på logistiksidan i samband med ombyggnation.  Mycket av administrativt arbete har reducerats tack vare digitala verktyg och bland de effekter de ser i verksamheten märks;

  • Effektivare materialhantering
  • Kvalitetssäkrad process med viktverifiering
  • Saldokontroll
  • Behov av inventering försvinner på produkter
  • Annan möjlighet att montera mot kund
  • Minskat behov av trucktransport
  • Frigjort yta i monteringen

13:45 Ljusgårda, från start till nu med innovation och teknik
Andreas Wilhelmsson, vd, berättar om företagets resa. I Ljusgårdas fabrik i Tibro får plantorna växa upp i en sluten miljö, med precis rätt förutsättningar för att de ska må bra.

– Vår resa som startade på grund av den pågående klimatkrisen. För fem år sedan gapade salladshyllorna tomma i Sverige på grund av klimatproblematik – och då började man spåna på en idé, en idé som man började testa i ett garage, och det var starten – och då sa vi att vi kan förändra världen med det här konceptet, den här lösningen. Sen byggde vi en pilotanläggning i Tibro, och vi började med ruccola, kopplade på fler och fler butiker och sen började det rulla på, vi har väldigt lite näringsåtgång och det är cirkulärt, berättade Andreas Wilhelmsson och Niklas Tjäder, från Ljusgårda.

14:15 Senaste inom forskningen från området
Kent Salomonsson, som presenteras som både fårskalle och rockstar är näst ut på scenen. Kent är professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde. Forskningsgruppen Virtual Manufacturing Processes, som Kent leder, är en forskningsgrupp som fokuserar på att kunna modellera och simulera bearbetningsprocessen.

– Vi vill reducera kostnader, öka hållbarheten och optimera lösningar, sa Kent Salomonsson.

Kent Salomonsson presenterade de olika delarna av ASSAR Lab.

Kent Salomonsson, Högskolan i Skövde.

14:30 Mingel i miljön, visning demonstratorer

15:00 Trender kring etablering Sverigeorsaker och fördelar
Klas Ericson, Business Sweden är nationell partner till Business Sweden Skaraborg och arbetar också nära med industriföretagen i regionen. Klas gav en djupgående trendspaning kring etablering Sverige, orsaker och fördelar.

– Vi har en kompetensbrist i Sverige, men vi ska också förhålla oss till hur  tufft det är i andra länder, så det kunde ha varit mycket värre – det finns olika nivåer i Dantes inferno om vi säger så, sa Klas Ericson.

15:30 Panelsamtal, dagens talare på scenen, frågestund.

Bildspel från dagen

Se sändningen i efterhand

Dela nyheten
twitter facebook linkedin