Så kan AR-teknik hjälpa tillverkningsindustrin

Framstående tillverkningsindustri jobbar ständigt med förbättringar. Produktionsupplägg kan också testas på förhand med datorbaserade simuleringar. Ny forskning från Högskolan i Skövde sätter nu även fingret på hur annan modern teknik kan komma till nytta. Med hjälp av Augmented Reality (AR) kan förbättringar visualiseras – och ligga till grund för verklig utveckling.

Ingemar Karlssons forskning handlar om att skapa ett mer användarvänligt beslutsstöd för tillverkningsindustrin.

– Det finns goda kunskaper om hur simuleringar, optimeringar och analys av resultatet kan ske. Men ofta görs mycket av arbetet separat. Min forskning har därför handlat om att foga samman lika delar i kedjan, så att ett gemensamt beslutsstöd blir mer tillgängligt.

Ingemar Karlsson vid Högskolan i Skövde.

Gör simuleringar lättbegripliga

Avhandlingen lyfter också fram hur AR-teknik kan bidra till att utveckla industriernas flöden.

– Med hjälp av AR kan simuleringarna redan på teststadiet också visas på ett lättbegripligt sätt. Att faktiskt se förändringarna tror jag kan vara till hjälp. Även för nyanställda kan visualiseringen genom AR göra att de snabbt ser hur ett produktionsflöde i fabriken fungerar.

Forskningen har visat på möjligheter. Nu hoppas Ingemar att konceptet ska kunna utvecklas ytterligare.

– Jag hoppas att resultaten kommer till nytta, förstås. Och det vore intressant att fortsätta forskningen. Det finns en otrolig potential.

Läs hela avhandlingen
Dela nyheten
twitter facebook linkedin