”Industriteknik viktigt för Skövdes framtid”

IDC har intervjuat Skövde kommuns näringslivschef Ramona Nilsson. Ramona har haft uppdraget som näringslivschef i ett och ett halvt år och ser en stor utvecklingspotential för Skövde inom framför allt tre områden: framtidens industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling.

ASSAR är viktig både nationellt och internationellt

Det är nu ett år sedan ASSAR Industrial Innovation Arena invigdes och Skövde kommun är en av finansiärerna till projektet. Ramona Nilsson menar att det är ett väldigt bra exempel där vi åstadkommit fantastiska saker tillsammans för näringsliv och akademi.

– ASSAR manifesterar den forskning som bedrivs här kopplat till industrin, samt den kunskapsförflyttningen som sker i mötet mellan akademi och näringsliv vilket är otroligt värdefullt. Arenan är en väldigt viktig satsning inte bara för Skövde utan även nationellt och internationellt. Science Park Skövde med innovationsmiljöerna ASSAR och Sweden Game Arena lyfter fram Skövdes spetsområden – produktionsteknik, industri, dataspel och mjukvaruutveckling. Dessa områden är oerhört viktiga för framtiden och satsar vi vidare på dem kan vi på sikt bli ännu starkare. Vi börjar redan se en spridning bland företag i användandet av ny kunskap och ny teknik som till exempel samarbetsrobotar.

Ramona Nilsson har haft uppdraget som näringslivschef i ett och ett halvt år och ser en stor utvecklingspotential för Skövde.

Industrins kompetensförsörjning

I arbetet med en handlingsplan för förbättrat företagsklimat är kompetensförsörjning ett viktigt insatsområde. Bland annat ska alla rektorer bjudas in till ett frukostmöte med Näringslivsforum för att diskutera samverkan mellan skola och arbetsliv. I Skövde är det just nu bra söktryck till industriprogrammen jämfört med övriga landet, vilket är glädjande säger Ramona.

– Det vi hör är att industriföretagen i Skövde generellt har bra samarbete med till exempel Lichron och Teknikcollege. Det vi också upplever är att det finns ett behov av att vidareutbilda sina befintliga medarbetare. Det finns även behov av att utbilda underleverantörer då krav på till exempel hållbarhet och miljö börjar bli allt vanligare.

Industripiloten

Skövde jobbar även med det som kallas Industripiloten där arbetssökanden som varit inskrivna på arbetsförmedlingen under en lägre tid anställs av kommunen och erbjuds plats hos något industriföretag i maximalt tre månader. Varken företaget eller den arbetssökanden förbinder sig till någonting och den arbetssökande varvar praktik med utbildning som arbetsförmedlingen står för.

Vilka är de stora utmaningarna och hur har Skövde utvecklats om 20 år?

– Jag skulle vilja se att Skövde på riktigt blir kunskapsnoden inom industriteknik, dataspel- och mjukvaruutveckling, att det är till Skövde man vänder sig när det gäller de här sakerna, säger Ramona. Vi har alla förutsättningar att lyckas men behöver fortsätta utvecklas och vilja framåt. Vi behöver ta till vara den kunskap och forskning Högskolan genererar och prata om skolan som Sveriges spetsigaste och jobba mer för att behålla kunskapen här och locka till oss mer utifrån. Ett sätt kan vara genom att försöka bygga en community, där man kommer in i både ett yrkesmässigt och socialt sammanhang. Vi behöver bygga trovärdighet i det vi gör och lyfta våra resultat, både de som genereras i näringslivet och i akademin.

Läs hela intervjun med Ramona Nilsson
Dela nyheten
twitter facebook linkedin