Trendspaning från Hannovermässan

Den 7  maj  bjöd ASSAR in till Industrifrukost med 4 lokala trendspanare som besökte Hannovermässan som gick av stapeln i april. Spanarna bestod av Tanja Lundberg, projektledare på ASSAR Industrial Innovation Arena, Gustaf Wikblom, Head of Establishment på Business Region Skaraborg, Anna Syberfeldt, professor vid Högskolan i Skövde och forskningsledare på ASSAR samt Mikel Ayani på inkubatorföretaget Simumatik AB.

Tobias Björck, koordinator på ASSAR, var moderator och hälsade välkommen. Ett 60-tal personer hade samlats för att lyssna på trendspaningen. Tobias presenterade också  Smart Industri; en satsning som Högskolan i Skövde står bakom och som är en möjlighet för företag att anställa en industridoktorand.

– Industrin är oerhört viktig för Sverige. Industrin och de industrinära tjänsterna står för över 70 procent av Sveriges samlade exportvärde. I Västsverige svarar industrin för 44 procent av länets ekonomi och det är också väldigt roligt att se ett ökat intresse för industrin, sa Tobias Björck.

Tobias Björck, koordinator på ASSAR, hälsade välkommen och modererade industrifrukosten.

Sedan lämnade Tobias över till den första trendspanaren, Gustaf Wikblom, Head of Establishment, Business Region Skaraborg. Business Region Skaraborg (BSR) startade upp sin verksamhet under 2018 och är ett kontor till Business Sweden. Industrin är ett viktigt verksamhetsområde för regionen. BSR försöker skapa bra förutsättningar för etablering av utländska företag i regionen. Gustaf berättade bland annat att Sverige var partnerland till Hannovermässan i år .

– Sverige hade gjort en jättesatsning i Hannover på den svenska montern, vi från BSR åkte dit med ett 40-tal förbokade möten, det var lätt att komma intill företagen och Sverige kändes attraktivt för andra. I den svenska paviljongen hade vi mycket öppna mötesytor, mycket demonstratorer i montern, testytor som många kom och besökte och ställde frågor kring. Det var bra för kontaktskapandet. Det vi kommunicerade ut vara att alla var välkomna till oss, att samverka med oss och vi presenterade vårt erbjudande; att samverka med våra bolag, berättade Gustaf Wikblom.

Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR Industrial Innovation Arena tog sedan vid.

Tanja Lundberg, projektledare ASSAR Industrial Innvoation Arena.

– Det som Sverige lyfte på den här stora mässan var samverkan. Och eftersom samverkan även är ett av ASSARs  kärnvärden, så det kändes väldigt naturligt för oss att vara en del av det. Men om man frågar sig vad ASSAR gör i Hannover egentligen så kan man sammanfatta det med att vi arbetade med att positionera nodens företag på en global marknad, öka närvaron och etableringar av kunskapsintensiva teknikbolag, öka antalet tillverkande företag i regionen och stärka industrin i Skaraborg, sa Tanja Lundberg.

Tanja berättade också att det på mässan visades upp mycket robotar och fokus på kollaborativa robotar, man visade olika typer av tillämpningar av dem, det var också mycket visionteknik och AR-teknik. Det var också mycket diskussioner om 5G på mässan och hur det standardiseras för industrin från start för att maskiner ska kunna interagera på ett bra sätt. Biomimik var också ett område som visades mycket, ett område som ASSAR kommer att erbjuder seminarier och workshops inom via Material Connexion Skövde.

Näst upp på scenen var Mikel Ayani, som har ett ben på Högskolan i Skövde men som i höst startat upp ett inkubatorföretag som heter Simumatik och som sitter i Science Park Skövde.

– Simumatik håller på med virtuell driftsättning, eller digitala tvillingar som många kallar det, vilket handlar mycket om att effektivisera arbetssätt. Den största upplevelsen för oss på Hannovermässan var att kunna se hur det fungerar att vara på en mässa, se hur andra jobbar, det var bra nätverkande, jag träffade företag och berättade om vår produkt, det var välorganiserat och väldigt roligt, sa Mikel Ayani.

Mikel berättade också att hans spaning var att inom Smart Industri blir moln (cloud) viktigare och säkrare och att industrin kommer att använda det mer framöver. Annars handlade spaningen mycket om utveckling av AI och visionsystem, big data, modellering och simulering, och att 5G blir ett stöd för detta.

Efter Mikel kom Anna Syberfeldt, professor på Högskolan i Skövde, upp på scenen.

– Det fanns väldigt mycket att se i Hannover, och vi spanade utifrån ett forskningsperspektiv, såklart. Det vi såg och kartlade handlade bland annat om människa och robotsamarbete, kollaborativa robotar. En stark trend är att man vill att människan ska bli en robot, och att roboten ska bli en människa, att man suddar ut gränserna, sa Anna Syberfeldt.

Anna Syberfeldt, professor på Högskolan i Skövde.

Anna gav flera olika exempel på detta men ett exempel är så kallade exoskeletons, som gör så att människan blir lika stark som en robot.

– Vi ser också en trend att vi försöker utrusta människan med sensorer så att vi kan kartlägga människans rörelser på samma sätt som vi gör med en robot, genom bland annat smarta textiler eller genom sensorer i arbetskläder. Allt för att förbättra arbetsmiljön för till exempel operatörer. AR-glasögon är ett annat exempel, att man får information in i synfältet, vilket kan användas vid montering, sa Anna Syberfeldt.

– Vi försöker å andra sidan att få robotar att se ut som människor, vi ger dem två armar, traditionellt har de ju bara en arm. Vi bygger robotar som har händer som ser ut precis som våra händer, vi ger dem ansikten och ögon, skinn och hud. Vi ser också att AI utvecklas oerhört fort nu så att robotarna blir väldigt smarta, det är en spännande kombination vi ser just nu och vi har en spännande framtid framför oss, sa Anna Syberfeldt.

Dela nyheten
twitter facebook linkedin