Företag och forskare i samverkan stärker industrin

Kommer ni att utveckla er produktion de kommande åren? Det var frågan som Magnus Holm från Högskolan i Skövde kastade ut i rummet där ett 60-tal personer från teknik- och industriföretag i Skaraborg samlats för årets första industrifrukost på ASSAR. Många i rummet nickade. Det var tydligt att optimering och utveckling står högt upp på många industriföretags agendor.

För att arbeta framgångsrikt med produktionsutveckling samarbetar fler och fler företag med forskare. Högskolan i Skövde har i sin tur som mål att stärka produktionsindustrin i Skaraborg – vilket låter som en win-win-situation.

Forskning med större inblick i industrins behov

– På Högskolan i Skövde arbetar vi hårt för att skapa ännu bättre förutsättningar för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv. Forskningen behöver få större inblick i och förståelse för industrins utmaningar och behov – det ger Högskolan större möjlighet att stötta industrin på ett effektivt sätt, säger Magnus Holm vid Högskolan i Skövde.

Under våren finns möjlighet för företag att vara del i kommande forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde:

– Företagen bestämmer själva sin ambitionsnivå och Högskolan är med och stöttar,  det enda företaget betalar med är sin tid. Under våren har vi nya forskningprojekt som företag kan medverka i inom framtidens industriella operatör, prediktiv modellering, virtual commissioning, data-mining i ”rå” produktionsdata samt datadriven och optimal balansering av produktionssystem, säger Magnus Holm.

LEAX simulerade inför en nyinvestering

Ett företag som samverkat med Högskolan är LEAX Skaraborg. LEAX tillverkar bland annat komponenter till fordonsindustrin och stod inför en nyinvestering då de skulle börja producera fyra nya kugghjulsartiklar. Inför anläggning av den nya produktionslinan fick de hjälp av simuleringsteknik via en student från Högskolan i Skövde som skulle göra sitt examensarbete.

Anders Gustafsson, Bjarne Forsberg och Hakija Kapetanovic från LEAX Skaraborg.

– Samarbetet med Högskolan gjorde att vi i ett tidigt skede fick lärdomar och slapp begå dyra misstag. Med hjälp av simulering kunde vi i förtid upptäcka brister i vårt produktionssystem och parera dem, det gav oss jättemycket, säger Anders Gustafsson, Bjarne Forsberg och Hakija Kapetanovic från LEAX Skaraborg.

Många fördelar med samverkan med Högskolan

Flera besökare på Industrifrukosten hade ingen tidigare erfarenhet av att samverka med Högskolan i Skövde eller att arbeta i ett forskningsprojekt, men såg stora möjligheter efter presentationen.

Christian Grane, VD på Skövdevillan.

– Många företag inom träindustrin har länge kört på i samma fotspår. Vi på Skövdevillan ser vilken utvecklingspotential det finns och vill jobba med förbättringar för att kunna vara ledande inom branschen. Vi är så pass små än vilket gör att en omställning mot till exempel automation skulle gå ganska snabbt och kan vi samarbeta med Högskolan har vi mycket att vinna, säger Christian Grane på Skövdevillan.

Nya kurser vid Högskolan i Skövde för att stärka industrin

Under 2019 kommer flertalet nya kurser att vara sökbara vid Högskolan i Skövde just för att ytterligare stötta industrin i det så kallade livslånga lärandet. Det handlar om kurser för medarbetare som redan idag arbetar i industrin både på grundläggande nivå, avancerad nivå, specialistkurser och på forskningsnivå.

– Vi kommer bland annat att kunna erbjuda kurser på 3-4 heldagar inom virtuell robotik, virtuell igångkörning (virtual commissioning) och en kurs i möjligheter och fördelar med simulering som beslutsstöd, säger Magnus Holm.

Har du frågor om samverkan med Högskolans forskare inom industriell optimering och utveckling eller om kurser skräddarsydda för ditt företag, kontakta Magnus Holm på Högskolan i Skövde.

 

 

Så fungerar ett forskningsprojekt med Högskolan
Dela nyheten
twitter facebook linkedin