Forskningsprojekt förbereder dagens svetsprocesser för morgondagens krav

Den tillverkande industrin världen över har stora krav på sig att skapa hållbara produkter och minska sin miljöpåverkan. Krav som tvingar industrin att ställa om sin tillverkning till nya, och effektiva processer. Under tre år ska projektet QWELD, som koordineras av Högskolan i Skövde, utveckla metoder för att kvalitetssäkra och optimera laser- och ultraljudssvetsade komponenter.

Projektet QWELD är väl förankrat i det industritunga Skaraborg. Bland annat är företag som CEJN, Furhoffs, Volvo GTO, Powertrain Engineering Sweden och Koenigsegg med från företagssidan. Kent Salomonsson, projektledare och biträdande professor i maskinteknik på Högskolan i Skövde menar att den lokala förankringen ger goda förutsättningar att påskynda omställningen i regionen:

– Det känns väldigt bra att vi bygger den lokala förmågan tillsammans. QWELD kommer skapa möjligheter för regionen att se nya marknader när det kommer till kvalitetssäkring av sammanfogade detaljer, bland annat elektromobilitet. Det kan ge insikt i nya tekniker för att höja kvaliteten i produktionen, säger Kent Salomonsson.

Ersätta traditionella svetsmetoder

Idag förekommer flera olika typer av svetsningsmetoder inom tillverkningsindustrin. I QWELD är fokus laser- och ultraljudsvetsning, tekniker som är på frammarsch och som på sikt kommer ersätta traditionella svetsningsmetoder. Fördelarna är många, bland annat har laser- och ultraljudsvetsning större säkerhet och precision. De är dessutom snabbare och använder bara en bråkdel av den energi som krävs vid traditionell svetsning.

– I projektet kommer vi arbeta med olika paket som i princip skapar byggstenarna för att få tillförlitlig teknik för kvalitetssäkring av svetsfogar. Teknikerna kommer även, under projektets gång, implementeras i processer hos respektive företagspartner för att valideras, säger Kent Salomonsson.

Under projektet kommer projektteamet bland annat arbeta med CT-skanning på ASSAR Industrial Innovation Arena, bildidentifiering, maskininlärning, ultraljud, temperaturmätning med mera.

Finansiering från Produktion2030

Från akademin har projektet, förutom Högskolan i Skövde, forskningsinstitutet RISE med som partner. RISE bidrag till projektet med sin expertis inom restspänningsmätningar och analys. QWELD finansernas av det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Läs mer på his.se
Dela nyheten
twitter facebook linkedin