Nimo testade CT-skanning för att upptäcka rost

Kan en CT-scanning hjälpa oss att se in i framtiden? Att upptäcka rost innan den syns på ytan, eller se fel som kan leda till rost innan den ens har uppstått? Den frågan ställde sig Christian Bergman, utvecklare på Nimoverken i Hova, när man testade vilken typ av färg som skulle användas i nästa generations produkter.

Ett torkskåp är en besvärlig miljö med fuktiga kläder och varm luft. Under utvecklingen av nya produkter ville Nimoverken ta reda på mer om olika färgtyper genom systematiska tester av olika typer av färg på specialdesignade plåtar med notoriskt kluriga detaljer.

Fuktproblematik under lupp

– Det kan vara svetsar eller vikta kanter som skapar små fickor där fukt gärna tränger in. Att simulera flera års användning görs ofta genom accelererade tester t.ex. i saltsprejkammare. Det är en väldigt aggressiv miljö, men kanske inte direkt representativ för det faktiska användningsområdet, säger Christian Bergman.

Christian fick höra talas om den CT-skanner som finns i ASSAR Lab och tänkte att kanske kunde man titta in i framtiden, att se tidiga tecken på rost eller defekter som skulle kunna leda till det, innan rosten faktiskt framträder på ytan.

– Man hade inte använt utrustningen till detta förut så det var ett rent experiment, och vi visste inte riktigt vad vi kunde förvänta oss, men var nyfikna på att se resultatet, säger Christian Bergman.

Experiment som väckt nyfikenhet

Slutresultatet gav kanske inga oväntade svar i nuläget, men experimentet har väckt nyfikenheten hos flera som jobbat med analysen och det kan finnas fog för djupare studier inom fältet.

– Modellerna man får ut låter dig ta en ordentlig titt i närbild på hur väl färgen fäster i svåra områden som skarpa kanter och man kan se var porer och andra håligheter har uppstått t.ex. vid svetsfogar. Det ger en bättre insikt i varför vissa typer av ytbehandling och bearbetning skapar bättre förutsättningar att motstå fukt och rost än andra, säger Tobias Andersson vid Högskolan i Skövde som hjälpt Nimoverken med skanningen.

Vill du veta mer om CT-skanning?

Läs mer om CT-skannern i ASSAR Labs och hitta kontaktuppgifter.

Om IDC och fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik syftar till att vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

Dela nyheten
twitter facebook linkedin