Ny forskning ska förbättra beräkningstunga datorprogram inom industrin

Vägen fram till den bästa lösningen för en produktionskedja är inte alltid självklar, därför tar industrin hjälp av speciella datorprogram. Martin Anderssons forskning vid Högskolan i Skövde ska öka förståelsen för hur programmen kan användas på bästa sätt.

Martin Andersson har forskat på det som kallas optimeringsalgoritmer.

– En optimeringsalgoritm används för att kunna peka ut den bästa lösningen, som man sedan kan använda i exempelvis industriproduktion. Vilken lösning som slutligen väljs av algoritmen bestäms av dess sökstrategi.

Många olika sökstrategier

En sökstrategi är hur algoritmen navigerar genom snårig terräng, och en mängd lösningar, i jakt på den bästa lösningen. En sökstrategi innehåller ofta olika antaganden och genvägar, vilka fungerar olika bra på olika optimeringsproblem. Det är därför det inte finns en sökstrategi som är bäst på alla problem. Och för att utvärdera en viss sökstrategi krävs många optimeringar.

– Det är beräkningstungt, då en enda optimering kan ta lång tid. Att då enbart använda en dator för den typen av experiment är inte rimligt ur ett tidsperspektiv, säger Martin Andersson och fortsätter:

– Jag har i min forskning byggt upp en infrastruktur där flera datorer kan utvärdera många sökstrategier samtidigt, vilket gör att man snabbare ska kunna hitta det bästa alternativet.

Läs avhandlingen
Dela nyheten
twitter facebook linkedin