Ny forskning tar bort flaskhalsar i industrin

Även framgångsrik industriproduktion har ofta saker att förbättra – och flaskhalsar som sinkar. Men vilken förbättring har egentligen störst effekt? I sin forskning har Jacob Bernedixen automatiserat och effektiviserat en modell som sätter fingret på vilken förbättring företaget tjänar mest på att lösa.

I sitt forskningsarbete har Jacob Bernedixen vidareutvecklat en modell som genom virtuella simuleringar kan analysera vilken förbättringsåtgärd som har störst effekt inom industriproduktion. Det gör att rätt sak kan lösas först.
– Genom att kombinera simuleringar med optimering, för att avgöra betydelsen av en förändring, kan industrier fatta beslut som påverkar produktionen allra mest och bäst, säger Jacob som disputerar med sin avhandling den 8 juni.

Automatiska simuleringar underlättar

Modellen har funnits tidigare. Men inte med samma användarvänlighet och nytta.
– Tidigare har optimeringsproblemen gjorts manuellt. Men detta har nu i mitt arbete automatiserats och de tidskrävande optimeringarna har blivit effektivare. Så det gör att modellen går att använda på ett helt annat sätt i vardagen. Jag vet industrier som planerar nästa veckas produktion genom att använda modellen.
Fallstudier som genomförts i forskningen visar också att effekten av en förändring som tas fram på förhand, genom simulering, stämmer väl överens med slutresultatet.
– Skillnaderna har visat sig vara små, vilket också ger trovärdighet till arbetet, avslutar Jacob Bernedixen.

Mer om Jacobs forskning
Dela nyheten
twitter facebook linkedin