ASSAR Labs stärker framtidens teknikområden

Inom ASSAR finns ett antal labb för olika applikationer där man utvecklar många av de produktionsprocesser som behövs för att producera nya produkter i klimatomställningen. Hör Leif Pehrsson, VD på IDC West Sweden AB berätta mer om ASSAR Labs i filmen nedan.

– Elektrifiering är en del i klimatomställningen där man vill gå över till andra bränslen och andra energikällor. De som är först ut med det här, det är fordonsindustrin, och när de går över till att producera elmaskiner istället för förbränningsmotorer så måste det till nya produktionsprocesser, säger Leif Pehrsson.

Stator och rotor

I de motorer, eller prototyper, som görs i ASSAR Labs, utgår man från en fast del, en så kallad stator. Där genererar man ett magnetfält som påverkar en rotor, som är den rörliga delen. Genom att man skickar på ett magnetfält över till rotorn så börjar den snurra, och så tar man ut kraften från det.

ASSAR Labs finns till för företagen

I ASSAR Labs får företag alltid hjälp med det man ska göra. Högskolans forskare och tränade operatörer sköter utrustningarna som finns i labben. I labben finns Ultraljudssvets, CT-skanner, Lasersvets, det finns utrustning för Hairpin, en fleroperationsmaskin och Fluorescerande mätutrustning, bland annat.

– ASSAR Labs finns till för att företagen ska kunna träffas på EN plats och kunna jobba med gemensam utveckling. Det handlar om att knyta ihop de stora företagen, OEM-företagen som säljer slutprodukten, med leverantörer och koppla ihop dem med varandra för att ta fram effektiva produktionsprocesser, säger Leif Pehrsson.

Inom ramen för ASSAR Labs erbjuds företag kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i nätverk.

– Den största utmaningen nu, det är att bygga rätt kompetens för framtiden, och vi vill jättegärna ha en nära kontakt med företagen, en dialog om vad vi kan göra tillsammans för att stärka konkurrenskraften i vår tillverkande industri, säger Leif Pehrsson.

Skicka in en intresseanmälan till ASSAR Labs!

Läs om företag som har testat tillverkningstekniken

Om IDC och fordonsindustrins transformation

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Teknikskiftet kräver uppbyggnad av kunskapsbasen hos hela värdekedjan inom branschen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik syftar till att vidareutvecklar det produktionstekniska laboratoriet ASSAR till att bli en bredare kunskapsbas för testning och verifiering, produktion av förserier samt simulering av implementering i produktion, för samtliga tillverkande företag samt teknikbolag i regionen. Projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik möjliggörs via finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.

Läs mer om ReactEU Energilagring & Kraftelektronik

MER OM ASSAR LABS
Dela nyheten
twitter facebook linkedin