ASSAR – ett bollplank för industrin

För att möta de globala trenderna och utmaningarna som industrin står inför växte ASSAR fram; en arena som stödjer den tillverkande industrin genom utbildning, innovationsstöd, forskning och teknikutveckling. Initiativtagare till arenan är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde och båda Volvobolagen.

ASSAR är dörren in till en mängd olika insatser för att stärka konkurrenskraften hos den tillverkande industrin och teknikbolagen i regionen. Via ASSAR kan du som arbetar inom industrin idag ta del av seminarier, workshops, olika nätverk, se forskning i praktiken, få hjälp att starta företag och mycket mer.

– Det vi på ASSAR kan hjälpa och stötta dig med är utbildning, teknikutveckling, innovation och forskning. Vi har nätverk, där du träffar andra företagare, som står inför liknande utmaningar som du står inför. Du kan vända dig till oss på ASSAR med i princip vad som helst. Det kan handla om kompetensutveckling, det kan handla om affärsutveckling, vi kan hjälpa dig med att skapa en handlingsplan för att ta nästa steg. Eller så är du sugen på att vara med i ett forskningsprojekt, samverka med Högskolans studenter eller kanske starta ett helt nytt företag, säger Oskar Jonzon, Industriutvecklare Tillverkning på IDC West Sweden AB.

Nätverk för erfarenhetsutbyte och utveckling

Inom ASSAR finns ett antal nätverk med syfte att skapa erfarenhetsutbyte och utveckling för dig som jobbar i industrin. Nätverken drivs av IDC West Sweden AB genom projektet ASSAR. Hitta rätt nätverk för dig:

Demonstratorer, innovation, starta företag

Inom ramen för ASSAR utvecklar Högskolan i Skövde demonstrationsmiljöer där nya idéer och forskningsresultat kan omsättas i praktiken. Demonstratorerna är ett verktyg för att sprida resultat, skapa inspiration och ökad förståelse för vad vi kan åstadkomma tillsammans.

ASSAR förstärker också det befintliga innovationsstödsystemet i Skaraborgsregionen gentemot små och medelstora företag inom tillverkande industri. Det kan exempelvis handla om implementeringsarbete efter ett exjobb. Eriksindustrier i Töreboda är ett företag som arbetat med studenter från Högskolan.

Om du bär på en idé och vill starta företag kan du få hjälp med det via Science Park Skövdes Inkubator, som är en snabb väg från idé till marknad. Som entreprenör i inkubatorn coachas du genom en affärsutvecklingsprocess, vilket ökar dina chanser att lyckas med ditt företag. Mikel Ayani på Simumatik är en företagare som tagit hjälp av inkubatorn:

Utbildning med stark koppling till näringslivet

Vid Högskolan i Skövde finns flera olika ingenjörsutbildningar med stark koppling till näringslivet. Om du saknar behörighet kan du läsa ett tekniskt basprogram som öppnar upp många möjligheter att studera vidare. Det finns även flera utbildningar för yrkeverksamma inom industrin redan till hösten 2020.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om möjligheterna för ditt företag? Kontakta Tobias Björck, Koordinator för ASSAR på tobias.bjorck@idcab.se,eller på telefon 0500 – 50 25 14.

Läs mer om ASSARs erbjudande
Dela nyheten
twitter facebook linkedin